[ หน้าหลัก ][ เกี่ยวกับภาษิต ][ ข่าวเกี่ยวกับ "ภาษิต" ][ ประโยคที่ใช้งานบ่อย ][ถาม-ตอบ ][ ติดต่อเรา ][ แผนผังเว็บไซต ]

   
  เกี่ยวกับภาษิต  
   
 
 

"ภาษิต" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว ความหมายเป็นคติ มีส่วนคล้ายกับระบบแปลภาษาตรงที่ระบบแปลภาษานี้มีการพูดถึงกันมานานแล้วเช่นกัน และถึงวันนี้ความพยายามนั้นได้ประสบผลในระดับที่น่าพอใจ
นอกจากนี้ภาษิตยังพ้องเสียงกับ "parse it" ซึ่งหมายถึง "การวิเคราะห์หรือแจงโครงสร้างของประโยค" อันเป็นหลักการสำคัญในการพัฒนาระบบแปลภาษา ดังนั้นเราจึงให้ชื่อระบบแปลภาษาอังกฤษ-ไทยนี้ว่า "ภาษิต"


"ภาษิต" เป็นผลงานความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กับ บริษัท เอ็นอีซี ประเทศญี่ปุ่น ( NEC, JAPAN )
ทางศูนย์ฯ ได้ทดลองให้บริการ "ภาษิต" ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เนต ผู้ใช้สามารถกำหนดให้แปลได้ทั้งข้อความสั้นๆ และข้อความของเว็บเพจทั่วไปที่เป็นภาษาอังกฤษ
"ภาษิต" ทำงานโดยมีโปรแกรมทำการแยกข้อความออกจากรูปแบบของเว็บเพจ แล้วส่งเพียงข้อความอย่างเดียวไปแปลโดยอาศัยกฎทางไวยากรณ์และพจนานุกรม
สุดท้าย "ภาษิต" จะนำข้อความที่แปลได้รวมเข้ากับรูปแบบของเว็บที่แยกไว้ตอนต้น ส่งกลับไปแสดงผล ผลที่ได้คือผู้ใช้จะสามารถเรียกดูเว็บเพจต่างๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษได้
โดยมีการแสดงผลเป็นภาษาไทยทั้งหมด และยังคงรูปแบบของต้นฉบับไว้ทุกประการ
โปรแกรมแปลภาษาอังกฤษ-ไทยของศูนย์ฯ นี้ สามารถทำงานได้ดีในระดับหนึ่ง และคณะนักวิจัยยังคงปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมต่อไปอีกในอนาคต

 

By the meaning of the Royal Institute's Dictionary 2525 B.E. (Thai Edition), "ParSit" is actually a popular saying of ancient time, as well as the reputation of machine translation. Until today has every attempt been brought to a satisfactory level due to the sufficiently comprehensive results of translations.
In addition, in spite of difference in both spelling and meaning, "ParSit" sounds the same as "parse it", which is the essential principle to analyze the structure of sentence. Therefore, the system is named "ParSit".

"ParSit" is a result of collaborative research between National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) and NEC Corporation, Japan. It is an online free service via Internet that can translate English texts and Web pages into Thai.
"ParSit" functions by extracting texts from a Web page. The texts are then translated by using grammatical rules and dictionaries. Finally, "ParSit" places the translated texts back to their original positions. As a result, users can surf English pages as if they surf Thai pages.
This NECTEC’s free service offers a fairly good result. Our researchers continue to improve its quality.

 

ผู้รับผิดชอบ งานเทคโนโลยีประมวลผลข้อความ โทร. 02-564-6900 ต่อ 2263
สงวนลิขสิทธิ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

E-Mail : parsit@nectec.or.th
 
ตัวตัดคำภาษาไทย พจนานุกรมเล็กซิตรอน ค้นหาด้วยสรรสาร Vaja ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย ArnThai ORCHID CORPUS ลินุกซ์ทะเล ออฟฟิศทะเล ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขาสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ